KJE SMO

Če potujete iz Krškega proti Sevnici nas boste našli takoj za brestaniškem mostom, približno 3km po tem ko zapustite Krško.

Iz smeri Senovega, po tem ko zapustite Brestanico prečkajte most in zavijte proti Sevnici. Takoj za mostom zavijte desno.

Za prihode iz sevniške smeri priporočamo magistralno cesto Krško Sevnica, saj se tako izognete prečkanju reke Save.